Bilgi Notu:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti adına İPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşebi (İPARD) kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 14. proje başvuru dönemi 17.04.2015 tarihinde proje başvuru çağrı ilanına çıkılmış bulunmaktadır.