TARİHÇE

 

İlçenin kuruluşu 11. ve 12. Yüz yıla kadar uzanmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı'nın "Konya Tarihi" adlı eserine göre Çeltik in geçmişi Karaman Eyaletine bağlı Akça şehrine dayanmaktadır. Çeltik yakınlarındaki İbanın Kuyusu denilen yerde kurulan Akça şehri 1902 de ilçe kimliği kazanmış, ancak bataklığı ve sivrisinek çokluğu sebebiyle ilçe sıfatıyla önce Hatırliya verilmiş, Daha sonra da Cihanbeyli ye aktarılmış ve 1990 yılında ilçe olmuştur.

Konya’nın kuzey batısında yer alan Çeltik, Doğuda Polatlı, batıda Emirdağ, Güneyde Yunak, Kuzeyde ise Sivrihisar ile çevrilidir. İç Batı Anadolu üzerinde kurulmuş Çeltik'te kara iklimi hüküm sürmekte, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Çeltik 2 kasaba ile 7 köye sahip bulunmaktadır.

 

 OLUŞUM

 

A) Adının nerden geldiği

Eskiden buralarda pirinç ekimi yapıldığı için ismine çeltik denilmiştir. Sivrisineğin çok olması nedeniylede pirinç ekiminden vazgeçilmiştir.

B) İlçeye ilk yerleşenler

Alişan Beyler: Köktenler (Harput’tan gelme)

Kadir Beyler: Çakırlar (Harput’tan gelme)

Hüseyin Beyler: Sevinçler (Harput’tan gelme)

Malazlı oğulları: Şişman, akıncı, önder (Malazgirt’ten gelme)

Leyli oğulları: Baykondu (Niğde’den gelme)

Kahveci oğulları: Babayiğit, Tazegül (Maraş’tan gelme)

Tommul oğulları: Avşar, Selvili, biricik (Malatya’dan gelme)

Zuhaller :(Yozgat’tan gelme)

Molla Süleymanlar: Ergül, Selvili, Biricik (Malatya’dan gelme)

Reyhan oğulları: Mercanlar (Hatay'dan gelme)

1957-1968 yılları arasında buraya Karadeniz, Emirdağ ve Doğanhisar’dan gelerek yerleşmişlerdir

 

 TARİHİ

 

Bizanslılar devri: Bizanslılar devrinde Akçaşehir olarak görülür Polathisar ve Sarıkaya oyla mağaraları buranın önemli bir merkez olduğunu ispatlar akça şehir o devirde ipek yolu (altın yolu üzerinde bir ticaret merkezi idi) akça şehir ikinci Beyazıt zamanına kadar tarihte görülmektedir. İbrahim hakkı Konyalı'nın Konya tarihi eserinin 113. ve 115. sayfasında 1490 yılında yapılan karaman eyaletinin kazalarını sayarken akça şehrin Konya'ya bağlı bir kaza olduğu belirtilir. Aynı eserin 976. sayfasında vakıflar ve imaretten bahsediliyor ve 2. Selimin 1566 da yaptırdığı bir tarihte Çeltik in Turgut kazasına bağlı olduğu söyleniyor, buna göre akça şehirden çeltik köyüne geçiş meydana çıkıyor.Çeltik meydan camiinin incelenmesinde 1484 tarihinde birinci,1814 tarihinde 2. 1948 tarihinde 3. tamiratın yapıldığı belirlenmiştir. Bu duruma göre çeltik in kuruluşunu çok öncelere götürmektedir. Akça şehir ile çeltik aynı yerde kurulmamıştır. Akça şehir çeltiğin 5 km kuzeyinde ibonun kuyusu denilen yaylalarda kurulan bir Bizans şehridir. Çeltik ise bir Selçuklu köyüdür. İlçenin kuruluşuna ait kesin bir bilgi olmamasına rağmen caminin tamiratına bakılarak 11veya 12. asırda kurulduğu tahmin edilmektedir

 

ALİŞAN BEYLER


Harput’tan gelerek buraya yerleşen Alişan Bey kabilesi devletin vergi kervanını koruyan İç Anadolu da tımar sahibi inzibatı görevi yapan Alişan beyleri görüyoruz büyük kol sarı ve son bey Alişan Bey olarak nesilden nesile intikal etmiştir. Büyük Alişan beyin Kumara namındaki eşkıya tarafından öldürüldüğü kel Alişan beyin Kumara’yı öldürtüp başını keserek zamanın padişahına gönderdiğini kendisinin de İstanbul'da öldüğünü sarı Alişan beyin ise Şihbizinlilerle masaf kavgasını yaptığını ve bu kavgada 7 oğlunu kaybettiğini öğreniyoruz. Son bey Alişan beyin ise Çeltik Camii önündeki mezarda yattığını ve 1858 de öldüğünü biliyoruz. Alişan beyler devrinde çeltik orta Anadolu'da sayılı merkezlerden biri haline geldi hatta 1845'te âşık dertli Alişan beyin himayesine sığınmıştır.

 

 İLÇE VE KASABALIK DEVRİ

 

1902 Yılında Alişan beyin torunu derviş beyin çalışması neticesi çeltik ilçe olmuştur. Derviş beyin ölümü ile aşağı Piribeyli beyi Ahmet Efendi meydanî boş bularak bazı entrikalarla çeltiğin bataklığını bahane edip yaşanmaz raporu verdirerek 1912 yılında ilçeliğin çeltikten alınarak Hatırlıya oradan da Cihanbeyli ye verilmiştir.1958 yılına kadar köy kalan Çeltik bu tarihte bucak 1968 yılında kasaba olmuştur.