KARAR ÖRNEĞİ

 

           Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012 /01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak Personelin niteliklerini belirleyen norm kadro standartları nitelikleri özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esaslar ve 4857 sayılı iş yasası uyarınca 09.05.2012-21.05.2012 tarihli ilanda belirtilen aşağıdaki şartlara haiz olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Web sayfasına  müracaat edenler arasından KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaylar arasından 20 adayın mülakat sınavına çağrılmasına oy birliği ile karar verildi.

İlanda belirtilen yardımcı hizmet görevlisi için aranan şartlar;

 

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

h) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından (Fakültelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi İdari Bilimler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Fakültelerinin TM Puanı İle Öğrenci Alan bölümleri) bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

ı) Bilgisayar programları kullanabilmek (Word, Excel, PowerPoint),

i) Sosyal İletişim becerisine sahip olmak, Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmış ise çeşitli projelerde görev alması tercihimizdir,

j) İlçemize yakın illerimizde ikamet ediyor olması tercihimizdir. (Konya, Eskişehir, Ankara gibi)

k) Askerliğini yapmış olmaları tercihimizdir. 

KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan 20 adayın isimleri aşağıya çıkartılmış olup, 25.05.2012 tarihinde saat 14:30 da mülakat sınavına tabi tutulacaktır.  

 

SIRA NO

TC NO

ADI SOYADI

EĞİTİM DURUMU

KPSS PUANI

1

45700245344

SEFA KAYA

Üniversite(MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ)

85.77

2

42724640414

HASAN MEHMETOĞLU

Üniversite(BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ)

84.95

3

29654009702

ÖZLEM KURTOĞLU

Üniversite(FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ)

84.26

4

46021819832

ÖZNUR KAPLAN

Ön Lisans(TRUZİM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ)

83.58

5

21466931080

HATİCE YILMAZ

Ön Lisans(GIDA TEKNİKERLİĞİ)

83.56

6

25532312384

SİNAN DİRGEN

Ön Lisans(İŞLETME YÖNETİMİ)

83.14

7

34705905834

FATMA ÇELEBİ

Ön Lisans

83.02

8

11959280702

MEHMET EMİN DOĞRUER

Üniversite(FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ)

82.9

9

34006104806

ZUHAL ERDOĞAN

Yüksek Lisans(FİZİK)

82.14

10

13853578572

OSMAN TAŞ

Üniversite(TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ)

82.06

11

33313355680

RAĞIP KURT

Üniversite(FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ)

81.89

12

18490103668

FİGEN DÜNDAR

Üniversite(BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ)

81.55

13

 25585557732

NEVAL KESKİN

Ön Lisans(MALİYE)

81.51

14

 47776668034

ERSİN ASLAN

Yüksek Lisans(BİYOLOJİ)

81.39

15

11393681158

ADEM SAKA

Üniversite(TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ)

81.38

16

58066272466

MEHMET SABİH  ÇELİK

Yüksek Lisans(BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ)

80.88

17

44821026894

ALPER KUŞ

Üniversite(KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ)

80.88

18

38002424968

RAHMİ  ARSLAN

Üniversite(TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ)

80.84

19

14851879968

YILDIRIM BÜYÜKGENÇOĞLU

Ön Lisans(İŞLETMECİLİK)

80.76

 20

30395402264

HATİCE AKÇAY

Üniversite(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ)

80.7

 

MÜLAKAT SINAVI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARIYLA
 
İPTAL EDİLMİŞTİR.