Çeltik İlçe Jandarma Komutanlığı; kendisine tevdi edilen her türlü görevi, Atatürkçü düşünce sistemi ve karşılıksız Yurt, Millet, İnsan ve İnsanlık sevgisiyle yoğrulmuş olarak Cumhuriyetimize ve onun temel değerlerine sahip çıkma ve yüceltme, azim ve kararlılığındadır.
 
 

ÇELTİK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI TARİHÇESİ

        Çeltik nahiyesi evvelce Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlı iken nahiye merkezi Çeltik’ten alınıp Yunak merkezine nakledilmiştir, 1953 yılında Yunak ilçe olunca Çeltik 1958 yılında tekrar nahiye olmuş, 1959 yılında da buraya ilk Jandarma Karakolu açılmıştır  Karakol önceleri şahsa ait bir binada kira ile oturmakta iken Çeltik belediyelik olmuş ve bina belediyeye devredilmiş, yeniden yapılınca tadilat sonunda aynı binada iskan edilmiştir.

        Yunak ilçe olduktan sonra Çeltik nahiyesi Sivrihisardan ayrılarak Konya ili Yunak ilçesine bağlanmıştır. Çeltik 1990 yılında ilçe olmuş , ancak Çeltik ilçe Jandarma Komutanlığı 01.08.1991 tarihinden itibaren konuşlandırılmıştır. Çeltik ilçe Jandarma Komutanlığı merkez Jandarma Komutanlığı şu anda Çeltik –  Gökpınar yolu üzerinde 1986 yılında Jandarma Karakolu için yapılan binada durmaktadır.

        Adakasım, Doğanyurt, İshakuşağı, Kaşören, Yukarıaliçomak, Torunlar köyleri ve Gökpınar, Küçükhasan belde olmak üzere altı ( 6 ) köy ve iki ( 2 ) belde emniyet ve asayiş yönünden İlçe Jandarma Komutanlığına bağlıdır.

 

ÇELTİK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞININ GÖREVLERİ

MÜLKİ GÖREVLERİ

 
 
Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak, kollamak ve kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumasını yapmak,
 
ADLİ GÖREVLERİ
 
 
 
İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.
 
 
ASKERİ GÖREVLERİ
 
 
 
  Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmak, 
 
 DİĞER GÖREVLERİ
 
 
Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan kanunların kendisine verdiği diğer görevlerin  icrası ile bunlara dayalı  emir ve kararlarla Jandarmaya verilen diğer görevleri yapmaktır.
 
 156 Jandarma ihbar ve imdat hattı 24 saat ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Çeltik İlçe Jandarma Komutanlığı Telefon : 0 332 871 20 06